خط اختصاصی

خط اختصاصی ارسال پیامک

همانند اپراتورهای تلفن های همراه، خطوط اختصاصی ارسال پیامک تبلیغاتی و خدماتی نیز دارای اپراتورهای مختلف می باشند. تفاوت اپراتورهای ارسال پیامک در سرشماره های ارسال اس ام اس و همچنین خدمات آنها می باشد. شما می توانید با خرید خط اختصاصی امکان ارسال و دریافت پیامک و همچنین مدیریت پیامک های خود را داشته باشید.

خط اختصاصی ارسال پیامک

همانند اپراتورهای تلفن های همراه، خطوط اختصاصی ارسال پیامک تبلیغاتی و خدماتی نیز دارای اپراتورهای مختلف می باشند. تفاوت اپراتورهای ارسال پیامک در سرشماره های ارسال اس ام اس و همچنین خدمات آنها می باشد. شما می توانید با خرید خط اختصاصی امکان ارسال و دریافت پیامک و همچنین مدیریت پیامک های خود را داشته باشید.

تفاوت خطوط

اپراتورهای ارسال پیامکی دارای سرشماره های مختلف، خدمات و همچنین ویژگی ها و خصوصیات مختص به خود می باشند.

تفاوت ارقام

تعداد ارقام خطوط و کوتاهی و رند بودن خطوط تفاوتی در کاربرد و خدمات خطوط اختصاصی ندارد و فقط در جنبه ی تبلیغاتی استفاده می شود.

تفاوت اپراتورها

اپراتورهای مختلف ارسال اس ام اس تبلیغاتی تفاوت هایی در سرشماره ی ارسال پیامک، سیاست کاری و خدمات خود دارند.

تفاوت خطوط اپراتورهای ارسال پیامک

خطوط اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود . سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

ردیف

پیش شماره

تعداد ارقام

قیمت ( تومان ) 

۱

۱۰۰۰XXXXXXXXXX

۱۴

۸۷,۲۰۰

۲

۱۰۰۰XXXXXXXXX

۱۳

۱۲۰,۰۰۰

۳

۱۰۰۰XXXXXXXX

۱۲

۳۰۰,۰۰۰

۴

۱۰۰۰XXXXXXX

۱۱

۴۰۰,۰۰۰

۵

۱۰۰۰XXXXXX

۱۰

۹۰۰,۰۰۰

۶

۱۰۰۰XXXXX

۹

۱,۳۹۰,۰۰۰

۷

۱۰۰۰XXXX

۸

۵,۵۰۴,۵۰۰

۸

۱۰۰۰XXX

۷

استعلام شود 

مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۱۰۰۰ ارسال پیامک

 

   سرعت بالا در ارسال اس ام اس

   قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۱۰۰۰ تا ۱۴ رقم

   تعرفه ارسال پیامک مناسب

   قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی

   بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

   عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)

 

 

خطوط اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

اپراتور ۲۰۰۰ تعرفه ارسال پیامک و قیمت خطوط اختصاصی بالاتری نسبت به بقیه ی اپراتورها دارد ولی کامل ترین بازگشت هزینه پیامک های ناموفق را در بین اپراتورهای دیگر داراست.

ردیف

پیش شماره

تعداد ارقام

قیمت

1

۲۰۰۰XXXXXXXX

12

استعلام شود

2

۲۰۰۰XXXXXXX

11

استعلام شود

3

۲۰۰۰XXXXXX

10

استعلام شود

4

۲۰۰۰XXXXX

9

استعلام شود

5

۲۰۰۰XXXX

8

استعلام شود

مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۲۰۰۰ ارسال پیامک

 

   سرعت بالا در ارسال اس ام اس

   قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۲۰۰۰ تا ۱۲ رقم

   قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی

   بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

   بازگشت هزینه های پیامک های نرسیده به گوشی پس از دریافت دلیوری پیامک

   نیاز به تمدید سالیانه (هرسال حدود ۷۰ درصد مبلغ خرید اولیه خط)

   خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی

خطوط اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

اپراتور ۳۰۰۰ ارسال اس ام اس از اپراتورهای قدیمی ارسال پیامک می باشند و اکثر سازمان های دولتی و خصوصی با توجه به سابقه ی اپراتور، از آن استفاده می نمایند.

ردیف

پیش شماره

تعداد ارقام

قیمت

1

۳۰۰۰####XXXXXX

14

استعلام شود

2

۳۰۰۰####XXXXX

13

استعلام شود

3

۳۰۰۰####XXXX

12

استعلام شود

4

۳۰۰۰####XXX

11

استعلام شود

5

۳۰۰۰####XX

10

استعلام شود

6

۳۰۰۰####X

9

استعلام شود

 

مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۳۰۰۰ ارسال پیامک

 

   سرعت متوسط در ارسال اس ام اس

   قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۳۰۰۰ (بین ۹ تا ۱۴ رقم)

   قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی

   بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

   تعرفه مناسب ارسال پیامک

   عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)

   خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی

خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

سرعت ارسال بالا به همراه هزینه ی مناسب ارسال پیامک تبلیغاتی موجب جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 

ردیف

پیش شماره

تعداد ارقام

قیمت ( تومان )

1

۵۰۰۰۱۰۰۰XXXXXXX

15

۱۱,۰۰۰

2

۵۰۰۰۱۰۰۰XXXXXX

14

۱۹,۵۰۰

3

۵۰۰۰۱۰۰۰XXXXX

13

۹۷,۵۰۰

4

۵۰۰۰۱۰۰۰XXXX

12

۱۹۵,۰۰۰

5

۵۰۰۰۱۰۰۰XXX

11

۳۹۰,۰۰۰

6

۵۰۰۰۱۰۰۰XX

10

۶۵۰,۰۰۰

7

۵۰۰۰۱۰۰۰X

9

۹۱۰,۰۰۰

 

مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۵۰۰۰۱ ارسال پیامک

 

   سرعت بالا در ارسال اس ام اس

   قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۵۰۰۰۱۰۰۰ (بین ۹ تا ۱۴ رقم)

   قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی

   بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

   تعرفه مناسب ارسال پیامک

   نیاز به تمدید سالیانه (هرسال حدود ۷۰ درصد مبلغ خرید اولیه خط)

   خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی

 

خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۴

اپراتور ۵۰۰۰۴ نیز ویژگی های اپراتور ۵۰۰۰۱ را دارد ولی در بین تمامی اپراتورها فقط این خطوط دارای قابلیت ارسال لینک در پیامک تبلیغاتی (بدون نیاز به مدارک) می باشد.

 

ردیف

پیش شماره

تعداد ارقام

قیمت ( تومان )

1

۵۰۰۰۴۰۰۰XXXXXX

14

۱۹,۵۰۰

2

۵۰۰۰۴۰۰۰XXXXX

13

۹۷,۵۰۰

3

۵۰۰۰۴۰۰۰XXXX

12

۱۹۵,۰۰۰

4

۵۰۰۰۴۰۰۰XXX

11

۳۹۰,۰۰۰

5

۵۰۰۰۴۰۰۰XX

10

۶۵۰.۰۰۰

6

۵۰۰۰۴۰۰۰X

9

۹۱۰,۰۰۰

 

مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۵۰۰۰۴ ارسال پیامک

 

   سرعت بالا در ارسال اس ام اس

   امکان ارسال لینک در پیامک تبلیغاتی بدون نیاز به مدارک

   قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۵۰۰۰۴۰۰۰ (بین ۹ تا ۱۴ رقم)

   قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی

   بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

   تعرفه مناسب ارسال پیامک

   عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)

   خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی

خطوط اختصاصی اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

این اپراتور امکان ثبت خطوط پیامکی را بصورت یکسان با خط تلفن شهری شما فراهم می کند. البته فقط جهت شماره های تهران و کرج این قابلیت فعال می باشد.

 

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

قیمت

۱

021XXXXXXXX

۸

استعلام شود

۲

021XXXXX

۵

استعلام شود

۳

021XXXX

۴

استعلام شود

مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶ ارسال پیامک

 

   ثبت خطوط معادل تلفن ثابت (فقط تهران و کرج)

   تعرفه مناسب ارسال پیامک

   سرعت متوسط در ارسال اس ام اس

   عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)

   بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

   قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی

مطمئن نیستید کدام خط متناسب با نیاز شما است؟

همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

مطمئن نیستید کدام خط متناسب با نیاز شما است؟

همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

مزایا و معایب خطوط اختصاصی ارسال پیامک

معیار

خط ثابت

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۵۰۰۰

ارسال به شماره های فیلتر شده

ارسال لینک در متن پیامک

قابلیت خدماتی سازی خطوط (جزئیات)

کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده

مناسب

بالا

پایین

مناسب

بالا

سرعت ارسال پیامک

مناسب

بالا

پایین

مناسب

بالا

گزارش دقیق تحویل به گیرنده

بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات

بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی

قیمت مناسب برای خطوط اختصاصی

هزینه ارسال پیامک

مناسب

بالا

پایین

مناسب

بالا

پرسش و پاسخ

خط اختصاصی در پنل اس ام اس چیست و چه کاربردی دارد؟

در صورتی که شما به جز ارسال پیامک، نیاز به دریافت پیامک از سمت مشتری را دارید باید خط اختصاصی برای خود تهیه نمایید. خط اختصاصی پیامکی با شماره ای منحصر به فرد برای شما فعال می گردد و از آن پس شما روی همان شماره ارسال و دریافت پیامک دارید.
این نوع از خط ها با پیش شماره های ۱۰۰۰, ۲۰۰۰, ۳۰۰۰, ۵۰۰۰ و ۰۲۱ آغاز می شوند و بعد شماره دلخواه شما قرار خواهد گرفت.

امکان ارسال لینک تلگرام، اینستاگرام و سایت از طریق پیامک تبلیغاتی وجود دارد؟

در پنل اس ام اس آموت شما می توانید با خطوط اختصاصی و یا عمومی با پیش شماره ی 50004000 ارسال لینک را در پیامک خود انجام دهید.
دقت داشته باشید براساس سیاست کاری اپراتورهای دیگر برای ارسال لینک از سرشماره های دیگر نیاز به ارائه ی مدارک و سفته می باشد که در صورت نیاز می توانید از متخصصان ما مشاوره ی مورد نظر را بگیرید.

ویژگی های مشترک بین خطوط اختصاصی پیامکی چیست؟

تمامی پیش شماره های خطوط ارسال پیامک (۱۰۰۰, ۲۰۰۰, ۳۰۰۰, ۵۰۰۰ و ۰۲۱) جهت ارسال پیامک تکی و ارسال پیامک انبوه استفاده می شوند ولی تمامی این پیش شماره ها دارای ویژگی های مشترک به شرح زیر می باشند:
– این خطوط از نظر کاربرد در پنل پیامک یکسان می باشند.
– در این خطوط قابلیت ارسال به بلک لیست وجود ندارد.(در صورتی که خط اختصاصی خدماتی داشته باشید به لیست سیاه مخابراتی ارسال پیامک انجام می گردد.)
– هزینه ی پیامک های ارسال نشده به بلک لیست بصورت خودکار به پنل پیامکی شما بازگشت می خورد.
– امکان دریافت گزارش دقیق از پیامک های ارسالی و دریافتی وجود دارد.

آیا امکان ثبت و استفاده از چند خط اختصاصی پیامکی در یک پنل اس ام اس وجود دارد؟

بله، شما می توانید با توجه به نیاز خود به تعداد دلخواه خط اختصاصی پیامکی خرید نمایید و در زمان ارسال پیامک از این خطوط استفاده نمایید.
دقت نمایید که علاوه بر خطوط اختصاصی شما چند خط ارسال پیامک تبلیغاتی عمومی، خط خدماتی عمومی و همچنین خط ارسال پیامک به بلک لیست وجود دارد که می توانید از آن ها نیز استفاده نمایید.

مشاوره رایگان
۰۵۱-۳۱۷۷۷۲۰۰