پیامک آموت

نمونه پیامک تبریک روز خبرنگار

نمونه پیامک روز خبرنگار

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان درد‌های کسانی است
که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی‌صداست
روز خبـرنگار مبارک

*************************************

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند

*************************************

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

*************************************

 اقتضای جان چو ای دل آگهی است

هرکه آگه‌تر بود جانش قوی است

روز خبرنگار مبارک

*************************************

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم قسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق»

 درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک

*************************************

 “قلم” بهانه‌ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم؛ روز خبرنگار مبارک

*************************************

چون ققنوس می‌سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی بر می‌گردی تا بدانند نامیرایی؛ روزت فرخنده و قلمت پاینده

*************************************

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌هاست و پرگشودن تا قاف؛ یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد. هم قلم، روزت مبارک

*************************************

به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید؛ روز خبرنگار بر شما مبارک

*************************************

جان نباشد جز خبر در آزمون

هرکه را افزون خبر، جانش فزون

روز خبرنگار مبارک؛ همیشه خوش خبر باشی

*************************************

آگاهی می‌دهی و امید؛ روزت فرخنده و قلمت پاینده

*************************************

خبرنگاری شغل، حرفه، عشق و هنر است
هنر و عشقی که با جان و دل آمیخته است
هفدهم مرداد روز خبرنگار بر اهالی رسانه مبارک

*************************************

روز خبرنگار بر خبرنگار‌هایی که قلم و صدایشان قیمت ندارد، مبارک

*************************************

خبرنگاران عزیز افکارتان متعالی، قلمتان مانا و جسم و روانتان سلامت

برخی از مشتریان ما

آخرین مقالات

نمونه پیامک تبریک روز پزشک

نمونه پیامک تبریک روز پزشک

پیامک تسلیت روز تاسوعا

نمونه پیامک تسلیت تاسوعای حسینی

نمونه پیامک روز خبرنگار

نمونه پیامک تبریک روز خبرنگار

نمونه پیامک روز عاشورا

نمونه پیامک تسلیت عاشورای حسینی

ورود
قیمت پنل پیامکی