نمونه پیامک آماده در مورد روز دندانپزشک

جهان، زیباترین لبخندهایش را مدیون دندان‌پزشکان است.
۲۳ فروردین، روز دندان‌پزشک مبارک.

دندان‌پزشکان به جهان یاد دادند که همه سزاوار لبخند هستند.
۲۳ فروردین، روز دندان‌پزشک مبارک.

دهن همه رو سرویس می‌کنه اما آدم خوبیه.
۲۳ فروردین، روز دندان‌پزشک مبارک.

زیباترین منحنی دنیا لبخند کسی است که دهانش را سرویس کرده‌ای.
۲۳ فروردین، روز دندان‌پزشک مبارک.

جامعه بدون دندان‌پزشکان بسیار زشت‌تر از آن است که تصور می‌کنید.
۲۳ فروردین، روز دندان‌پزشک مبارک.