نمونه پیامک آماده در مورد روز بزرگداشت عطار نیشابوری

ای هجر تو وصل جاودانی
اندوه تو عیش و شادمانی
در عشق تو نیم ذره حسرت
خوش‌تر ز وصال جاودانی
۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد.

پادشاه خویش را دانسته‌ام
چون روم تنها چو نتوانسته‌ام
لیک با من گر شما همره شوید
محرم آن شاه و آن درگه شوید
۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد.


۲۵ فروردين، روز بزرگداشت نماد شخصيت فرهنگ و هنر ايرانی، شاعر و عارف بزرگ عطار نيشابوری، مبارک باد.

هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد.

مرا از عاشقی خود عار ناید
که در صد قرن چون عطار ناید
۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد.