نمونه پیامک آماده در مورد روز ارتش

۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، حافظ و پاسدار ایرانیان گرامی باد.

امروز، روز مردان این سرزمین است که با انسانیت و شرافت در کنار مردم خود ایستاده‌اند.
۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

۲۹ فروردین، یادآور رشادت‌های بزرگ مردانی است که شجاعانه جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا از کیان ملت ایران دفاع کنند.
روز ارتش گرامی باد.

ارتش، نوری‌ست در تاریکی دوران‌های سخت که برای هر ایرانی تاریخ‌ساز بوده است.
روز ارتشیان کشور عزیزمان گرامی باد.

۲۹ فرودین، روز سنگربانان این مرز و بوم، از جان‌گذشتگان و فداکاران ایرانی، ارتشیان عزیز گرامی باد.