پیام های مناسبتی وقف

پیام های در مورد آرزو

از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي دست نايافتني،
خود، کاميابي و پيشرفت بزرگي است.
ويليام شکسپير

آرزو

آرزوي خود را از کُنه قلب بخواهيد. جک کانفيلد
جک کانفيلد

دریافت پنل

آفت خوش بختي، آرزوهاي دور و دراز است.
راك لو

دریافت پنل

آرزوي هر شخصي هدايت او را به عهده دارد.
جورج هربرت

دریافت پنل

وقتي با دوستان به سر مي بريم ديگر آرزويي نداريم.
لابروير

دریافت پنل

بشر به اميد زنده است و اميد همان آرزو است.
آندره موروا

دریافت پنل

آن که آرزوي سروري دارد، بايد هنر بسيار داشته باشد.
بزرگمهر

دریافت پنل

آرزو کردن شرط نيست، شرط تحقق آرزو است.
لئوناردو داوينچي

دریافت پنل

آرزوهاي هر کس نتيجه ي تجربه هاي زندگي او است.
اريک نيوتن

دریافت پنل

هر آرزويي بدون پژوهش و تلاش به سرانجام نخواهد رسيد.
اُرد بزرگ

دریافت پنل

تنها آرمانهاي بزرگ است که به ما بينشي فرا دنيوي مي دهد.
ارد بزرگ

دریافت پنل

کسي که آرزوهاي خود را رها کند مرگ خود را آغاز کرده است.
هربرت

دریافت پنل

موفقيت در آرزوها، نسبت مستقيم با قدرت اراده ي ما دارد.
ديل کارنگي

دریافت پنل

از انديشه ها و آرزوهاي ديگران براي موفقيت خود، ياري بگيريد.
پاندر

دریافت پنل

بدون داشتن يک آرزو، هيچ تغييري به وجود نمي آيد.
کارل سند برگ

دریافت پنل

هرچه کمتر آرزو داشته باشيد محروميت هاي شما کمتر است.
پلوتارخ

دریافت پنل

تنها آرام بخشِ آرزوهاي طلايي دو چيز است: صبر و اميد.
الکساندر دوما

دریافت پنل

آنان که خرسندي بيشتري دارند، آرزوي کمتري دارند.
آنتوان دوسنت اگزوپري

دریافت پنل

آرزوهاي مثبت، نيک بختي و آرزوهاي منفي، سنگدلي است.
توماس کارلايل

دریافت پنل

سعادت در اين است که انسان دنيا را همان طور که آرزو مي کند ببيند.
کورنور

دریافت پنل

هيچ مي داني فرصتي که از آن بهره نمي گيري، آرزوي ديگران است؟!
جک لندن

دریافت پنل

همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از کمبودها و رنجها.
آرتور شوپنهاور

دریافت پنل

اميد و آرزو آخرين چيزي است که دست از گريبان بشر برمي دارد.
ژان ژاك روسو

دریافت پنل

اگر بنا بود همه ي آرزوها برآورده شود، دنيا به شکل ديگري در مي آمد.
آرتور ميلر

دریافت پنل

براي همه آرزوي خير کنيد، چرا که خودتان هم جزيي از همه هستيد.
مارك اورول

دریافت پنل

اگر مي خواهي خوشبخت باشي، جز آنچه برايت مهياست آرزو مکن.
لارشفو کولد

دریافت پنل

آرزويي که سبب آشفتگي ديگران شود، آرزو نيست، هوس است.
فرانسيسکو گويا

دریافت پنل

بچه ها بنا به خواست و آرزوي شما، بزرگ مي شوند و شکل مي گيرند.
ليدي برد جانسون

دریافت پنل

پيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي، يافتن آرمان و خواسته اي روشن است.
ارد بزرگ

دریافت پنل

کسي که پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد.
جان ماکسول

دریافت پنل

آرزوها، زاده ي تصادف نيستند؛ آنها از راه عادت در انسان تکوين مي يابند.
اريک نيوتن

دریافت پنل

هيچ عاملي همچون رؤيا آينده ساز نيست؛ آرزوهاي امروز حقايق فردايند.
ويکتور هوگو

دریافت پنل

زياد زيستن کمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يک عده معدود.
(ج.هيوز)

دریافت پنل

هر تغيير و تحولي که براي جهان آرزو مي کني، در وجود خودت ايجاد کن!
ماهاتما گاندي

دریافت پنل

آرزوهاي بشر پايان ناپذير است. هرگاه به آرزويي رسيد، آرزوي ديگري دارد.
ايمانوئل کانت

دریافت پنل

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بيچاره ترين موجود روي زمين است.
ايمانوئل کانت

دریافت پنل

رؤياهاي کوچک را آرزو نکن؛ زيرا براي تکان دادن قلبت به اندازه ي کافي قدرت ندارند.
گوت

دریافت پنل

هيچ گاه از داشتن دشمن نترس، بلکه از انجام ندادن درست آرمان هاي خويش بترس.
اُرد بزرگ

دریافت پنل

آينده متعلق به کساني است که در آرزوي آن هستند و به آن ايمان دارند.
مصطفي کمال پاشا

دریافت پنل

آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه انسان ها برابرند.
مارتين لوترکينگ

دریافت پنل

دستيابي به آرمانها، بدون تلاش و جنبش، به هيچ جا جز خواب و گمان راه نخواهد يافت.
ناتانيل براندن

دریافت پنل

انرژي مورد نياز براي برنامه ريزي يک هدف، برابر است با انرژي مورد نياز براي آرزوي آن.
زيگ زيگلار

دریافت پنل

از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي دست نايافتني، خود، کاميابي و پيشرفت بزرگي است.
ويليام شکسپير

دریافت پنل

همه ي آرزوها دست يافتني نيست، ولي اين مسئله نبايد ما را از تلاش و کوشش بازدارد.
موريس راول

دریافت پنل

به آرزوهاي خود ايمان بياوريد و به گونه اي به آنها بينديشيد که گويي به زودي رخ مي دهند.
ارد بزرگ

دریافت پنل

انسان هميشه خواهان دگرگوني و تحول است، اما همزمان، سکون و ثبوت را آرزو مي کند.
پائولو کوئيلو

دریافت پنل

آدمهاي آرمانگرا زماني که به نادرست بودن آرزويي پي مي برند، براي ادامه آن پافشاري نمي کنند.
اُرد بزرگ

دریافت پنل

دل من پيوسته آرزوي پرواز دارد، نه براي آنکه به سوي آسمان رود، بلکه تا از دست خويش بگريزد.
گوته

دریافت پنل

شهامت رهبران بزرگ در تخقق آرمانشان زاييده شوق و علاقه آنهاست نه پست و مقام شان.
جان ماکسول

دریافت پنل

ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است که آرزوي به دست آوردنش را دارد.
جبران خليل جبران

دریافت پنل

آرمان را نمي توان قرض گرفت، خريد يا گدايي کرد، بلکه بايد از درون انسان بجوشد و بالا بيابد.
جان ماکسول

دریافت پنل

آنان که آرزو دارند ميان افراد نادان، خردمند به نظر برسند، ميان خردمندان، نادان به نظر ميرسند.
کوئينتيليان

دریافت پنل

رمز سعادت در انجام آرزوها نيست، بلکه در آرزو براي انجام چيزهايي است که بايد صورت گيرد.
جيمز.ام باري

دریافت پنل

هنگامي که آرزوي چيزي را داريد، سراسر کيهان همدست مي شوند تا بتوانيد اين آرزو را تحقق بخشيد.
پائولو کوئيلو

دریافت پنل

انسان به گونه اي آفريده شده که هر گاه آتش آرزومندي به جانش بيفتد، ناممکن ها ناپديد مي شوند.
جين دلافانتين

دریافت پنل

زندگي بر آن است تا به انديشه هاي ما پاسخ شايسته اي بدهد و اميد و آرزوهاي ما را برآورده سازد.
ريچارد ديويس

دریافت پنل

ترس ها را به کنار بگذاريد تا درس دليري را بياموزيد وزندگي تان را به گونه اي که آرزو داريد، بيافرينيد.
شري کارتر اسکات

دریافت پنل

آرمان ما نبايد موجب نابودي ديگران شود. آرماني ارزشمند است که بهروزي ما و ديگران را در پي داشته باشد.
ارد بزرگ

دریافت پنل

آسيب ديده هميشه درهاي روياهايش کوچک و کوچکتر مي شود، مگر با اميد که شرايط ما را دگرگون مي سازد.
اُرد بزرگ

دریافت پنل

گذشت زمان آدمي را پير نمي کند، بلکه ترك آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را پير و افتاده مي سازد.
دوگلاس مک آرتور

دریافت پنل

دل در آرزوي آنچه دسترسي بدان امکان پذيز نيست نبايد بست، به اين دليل که مايه رنج تن و بلاي جان است.
بزرگمهر

دریافت پنل

برنامه ريزي، يعني تشخيص اين مطلب که بزرگترين استعدادها و آرزوها بايد مسير درست خود را پيدا کنند.
آنتوني رابينز

دریافت پنل

راي انجام کاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بکشيد و خود را آماده کنيد تا عضو يک تيم شويد.
جان ماکسول

دریافت پنل

آگاهي، نخستين گام براي فراهم آوردن زمينه ي دگرگوني هايي است که آرزو داريد در خودتان به وجود آوريد.
شري کارتراسکات

دریافت پنل

نرسيدن به آرزوها دردناك است، ولي رسيدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناك باشد؛ زيرا همه چيز گذرا است.
بيل

دریافت پنل

"هرگاه روح انسان، آرزومند تجربهاي است، تصويري از آن را پيش روي شخص مي افکند و به درون تصوير ميخزد. "
مايستراکهارت

دریافت پنل

دست طبيعت، اميدهاي انسان را در هيچ حدود و ثغوري دربند نکرده است و آرزوهاي بشري هرگز حدي نمي شناسند.
کندورسه

دریافت پنل

وقتي که انسان با تمام وجود چيزي را آرزو مي کند، به روح جهان نزديکتر است و روح جهان، نيرويي همواره مثبت است.
پائولو کوئيلو

دریافت پنل

هر آرزو و هدفي که داشته باشيد، ممکن است از راههايي که فراتر از مرز انگاره ي شما است به حقيقت تبديل شوند.
دايانا رابينسون

دریافت پنل

چه شکوهي دارد اين جهان، در چشم کسي که با دلي آرزومند در زير آسمان پر جبروت و درخشان به پيش مي رود.
هنري وادزورث لانگفلو

دریافت پنل

قدرت تسلط بر احساسات، تصورات و آرزوهاي خويش از بزرگترين قدرتهايي است که هر فرد بايد در خود به وجود بياورد.
دکترماکارنکو

دریافت پنل

پيدا کردن يک هدف روشن و بزرگ، نخستين کاميابي است که برانگيزانندهي فرد و به آرزو درآورندهي وي در آفرينش راهها و راهکارها ميباشد.
استيو چندلر

دریافت پنل

اگر براي رسيدن به خواهش ها و آرزوهاي خود زورگويي پيشه کنيم، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد.
اُرد بزرگ

دریافت پنل

همواره خواسته ها و نيازهاي خود را با کمک خواستن از ديگران و گردآوري دانسته ها و داده هاي بيشتري بخواهيد، نه با محاکمه و بازخواست کردن ديگران.
آنتوني رابينز

دریافت پنل

هر بار که از کُنه قلب و با تمام وجود، آرزو و خواست خود را با خدا در ميان گذاشته و هيچ شک و ترديدي در اين باره نداشته باشيم، به مراد دل خود مي رسيم.
ساندرا راجرز

دریافت پنل

يک شخص نبايد اميد و آرزوهايش را از دست بدهد. آنها مشوق ها و برانگيزاننده هاي نيرومندي براي آفرينش، عشق ورزيدن و زندگي پر شور و درازمدت هستند.
الکساندر بو گومولتز

دریافت پنل