پیام های مناسبتی روز معلم

پیام های مناسبتی روز معلم

"آواز خوش هزار تقديم تو باد
سرسبزترين بهار تقديم تو باد
روز معلم گرامي و جاودانه باد"

روز معلم

ياد و خاطره قافله سالار معلمان شهيد ؛ فيلسوف فرزانه آيت الله مرتضي مطهري(ره) و روز معلم گرامي و جاودانه باد

دریافت پنل

معلم، ايمان را بر لوح جان و ضميرهاي پاک حک مي‌کند و نداي فطرت را به گوش همه مي‌رساند.

دریافت پنل

معلم، محرم اسرار شاگردان، طبيب بيماري نادانى، شريک اندوه و شادي شاگردان است.

دریافت پنل

روز معلم، روز بزرگداشت سنت‌هاي پسنديده خدا و تعظيم علم و معرفت است.

دریافت پنل

معلمى، مهري است که از روز ازل با گل آدمي سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانايي رهنمون شوند.

دریافت پنل

معلم، باغبان صبور بوستان دانش است.

دریافت پنل

در هر ملت چراغي است كه به عموم افراد نور مي‌دهد و آن معلم است. ويكتور هوگو

دریافت پنل

"معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن كه روح را بر جسم شرف است. زيرا معلم سبب كمال و تربيت روحاني است و پدر سبب تربيت جسماني."

دریافت پنل

"جنبندگان زمين، ماهي‌هاي درياها، و هركوچك و بزرگي در زمين خدا و آسمان او براي معلم خوبي‌ها، استغفار مي‌نمايند. امام صادق(عليه السلام)"

دریافت پنل

"معلم هدفت عشق است و ايثار هزاران خفته از عشق تو بيدار روزت مبارک"

دریافت پنل

"معلمي شغل نيست؛ معلمي عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده اي، رهايش کن و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهيد رجايي )"

دریافت پنل

"سلامت گفتم پيامم دادي ، پيامت چراغ راه زندگيم شد و مرا به سرزمين نور و آگاهي هدايت کردي. اي آينيه تمام نماي عشق و محبت و ايثار هرروزت مبارک باد"

دریافت پنل