پیام های مناسبتی ماه رمضان

پیام های مناسبتی در مورد اخلاق

انجام وظيفه، عالي ترين مقصد و منظور زندگي و اخلاق است و
زندگي انسان در مرکز دايره وظايف عمومي قرار گرفته است.(اسمايلز)

اخلاق

انجام وظيفه، عالي ترين مقصد و منظور زندگي و اخلاق است و زندگي انسان در مرکز دايره وظايف عمومي قرار گرفته است.((اسمايلز))

دریافت پنل

تمدن، تنها زاييده اقتصاد برتر نيست، در هنر و ادب و اخلاق هم بايد متمدن بود و برتري داشت.((لويي پاستور))

دریافت پنل

با کمي عقل، اندکي گذشت و مقداري اخلاق خوب خوشبخت ترين فرد دنيا خواهيد بود.((ويليام سامرست موام))

دریافت پنل

مردم با اخلاق معمولًا داراي وجداني پاك هستند.((اسمايلز))

دریافت پنل

سلامت ذوق و اخلاق نيک براي سياستمدار سودمندتر از هوشمندي است.((گوستاو لوبن))

دریافت پنل

اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.((توماس کارلايل))

دریافت پنل

آنچه ما را به نابودي خواهد کشاند از اين قرار است: سياست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصيت و تجارت بدون اخلاق.((مهاتما گاندي))

دریافت پنل

اصل و اساسي که تمام اخلاق گرايان به راستي در باب آن نظري يکسان دارند، اين است : کسي را نيازار و هرچه مي تواني به ديگران ياري برسان.((آرتور شوپنهاور))

دریافت پنل

براي جامعه، فضيلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه اي شکست اخلاقي بخورد با هيچ نيرويي نمي توان شکست را جبران نمود.((افلاطون))

دریافت پنل

بزرگترين عمل غير اخلاقي اين است که انسان شغلي را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گيرد.((ناپلئون بناپارت))

دریافت پنل

زن و شوهر يک سال بعد از ازدواج به زيبايي صورت يکديگر فکر نمي کنند، بلکه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم مي شوند.((اسمايلز))

دریافت پنل

اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست، بلکه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي گردد.((ارناليل))

دریافت پنل