پیام های مناسبتی روز زیارتی امام رضا

پیام های مناسبتی روز زیارتی امام رضا

امروز که سر بر حرمت مي آيم
انگار تمام عشق کامل شده است
اي ضامن آهو! به غريبي سوگند
دل کندن ازاين ضريح مشکل شده است
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

روز زیارتی امام رضا

اي گل گلزار خدا، يا رضا
آينه ي قبله نما يا رضا
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

در بهشت عاشقي و در کنار مضجع نوراني شمس الشموس، خسرو اقليم طوس، شاه انيس النفوس، حضرت امام رضا (عليه السلام)، دعاگوي شما هستيم.

دریافت پنل

با نام رضا به سينه ها گل بزنيد
با اشک به بارگاه او پل بزنيد
فرمود که هر زمان گرفتار شديد
بر دامن ما دست توسل بزنيد
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

اي عشق تو معني حيات ابدي
در پيش تو نيست مهر عالم عددي
آشفته و بي شکيب افتاده دلم
در پاي تو يا ضامن آهو مددي
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

با نام رضا دلت مصفا گردد
درد و غم سينه ات مداوا گردد
گر روي نهي به درگهش با اخلاص
هر عقده ز کار بسته ات وا گردد
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

حاشا که سر از پاي رضا برداريم
دست از سر سوداي رضا برداريم
حاشا که به محشر به تمناي بهشت
چشم از رخ زيباي رضا برداريم
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

من کيستم گداي تو يا ثامن الحجج
شرمنده عطاي تو يا ثامن الحجج
بالله نمي روم بر بيگانگان به عجز
تا هستم آشناي تو يا ثامن الحجج
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

امروز که سر بر حرمت مي آيم
انگار تمام عشق کامل شده است
اي ضامن آهو! به غريبي سوگند
دل کندن ازاين ضريح مشکل شده است
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

بر در دوست به اميد پناه آمده‎ايم
همره خيل غم و حسرت و آه آمده‎ايم
چون نديديم پناهى به همه مُلک جهان
لاجرم سوى رضا بهر پناه آمده ‎ايم
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

زائري باراني ام، آقا به دادم ميرسي؟
بي پناهم،خسته ام،تنها، به دادم ميرسي؟
گر چه آهو نيستم اما پر از دلتنگي ام
ضامن چشمان آهوها به دادم ميرسي؟
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

هر چند حال و روز زمين و زمان بد است
يک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتي اگر به آخر خط هم رسيده اي
آنجا براي عشق شروعي مجدد است
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

باز عنايت شـده لطف خدا
باز شـدم زائـر کوي رضا
رفتم و ديدم کـه به چشمان تر
گـرد رواقـش هـمه در التجا
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

تو بر زخم دلم باريده اى باران رحمت را
تو را من مي شناسم، منع پاک کرامت را
ازآن روزى که حلقه بر ضريحت بست دستانم
دلم شيدا شد و دادم زکف دامان طاقت را
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل

شمع جمع شاپرکهايي رضا
اي کليد ساده مشکل گشا
آن گل زيبا گل خوشبو تويي
اي رضا جان، ضامن آهو تويي
در حرم نوراني آقا، نائب الزياره و دعاگوي شما هستيم

دریافت پنل