پیام های مناسبتی شهادت امام حسن عسگری

پیام های مناسبتی امام حسن عسگری

ديده گريان نشود روز جزا در محشر
هر که گريان به جهان بهر عزاي تو بود
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

شهادت امام حسن عسگری

مولاي غايب غريبم! سرسلامت باد ما را در غم باباي شهيدت پذيرا باش؛ اي غمگين‏ترين شيعه در عصر غيبت!

دریافت پنل

شهادت يازدهمين امام شيعيان و نشستن گرد يتيمي بر چهره ي مولايمان صاحب الزمان(ع) تسليت باد

دریافت پنل

شهادت، عشق است. در شهادت امام حسن عسکري(ع)، فرزند غايبش را سر سلامت بگوييد و باران اشکتان را در بي‏شکيبي انتظار، بهانه سازيد.

دریافت پنل

ديده گريان نشود روز جزا در محشر
هر که گريان به جهان بهر عزاي تو بود
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

از زهر کينه کشتند امام عسگري را
از نو خزان نمودند، گلزار حيدري را
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

شيعيان بر سر زنيد شد عزاي ديگري
کشته زهر جفا شد، امام حسن عسگري
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

اي يازدهم امام شيعه
اي مفتخر از تو نامِ شيعه
بر سامره و حريمِ پاكت
بر مهدي تو سلامِ شيعه
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

اي در جگـر شيعه شررهاي غم تو
اي ارث تـو از مادر تو عمر کم تو
با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو
خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

امام عسكرى از دارفانى ديده بسته
گرد ماتم بر رخ امام مهدى نشسته
گشته سامرا دوباره وداى غم
بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

داغ امام عسکري دلها را شکستـه
در ماتم باباي خود مهدي نشسته
گرد مصيبت چهره ي عالم گرفته
زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

آه اي جگرت سـوخته از سـوز نهاني
دادنـد تــو را زهـر در ايـام جـواني
جان شـد به لبت از ستم دشمن جاني
شد کار محبـان زغمت مرثيه‌خـواني
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

مثل اجدات شدي مسموم از زهر جفا
شد عزادار تو زهرا و علي و مصطفي
شهر سر من را در ماتمت شد کربلا
مهديت پوشيده بر تن جامه ي نيلوفري
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

اي که در سن جواني مثل گل پرپر شدي
کشته ي راه خدا و دين پيغمبر شدي
با وجود شيعيان بي ياور و بي ياور شدي
بر سرت آمد بلاها با تمام سروري
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

هشدار که ماتم عظيم است امروز
دلها همه با غصه نديم است امروز
بر صاحب عصر تسليت بايد داد
کان درّ گرانمايه يتيم است امروز
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

اي سراپا روح قرآن اي وجودت جان پاک
آخر از زهر جفا گرديده قلبت چاک چاک
پيکر نورانيت شد در جواني زير خاک
اي جمالت مصطفايي اي جلالت حيدري
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

امروز عسکري به جهان ديده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است
آن حجت خداي، ز بيداد معتمد
پيوند زندگاني اش از هم گسسته است
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

واي از نگاه آقامون با اون چشاي خسته
تو سامرا به ضريحِ بي گنبد و گلدسته
ما هم از اين غربت و غم آقا به سوز و سازيم
برا بقيع و سامرا يه روز حرم مي‌سازيم
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

در جواني رفت از دنيا امام عسکري
شد کوير دل از اين غم شعله زا يابن الحسن
اين مصيبت را زسوز سينه و با اشک و آه
تسليت گوئيم امشب بر شما يابن الحسن
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

در عزاي امام عسکري آيد زناي اهل دل
صد فغان همراه با شور و نوا يابن الحسن
آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم
خاک غم بر سر کنم زين ماجرا يابن الحسن
شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد

دریافت پنل

در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق
لاله سان شد قلب ما خونين ز داغ عسكرى
بس كه اندوه فراوان ديد از جور خسان
شد لبالب از مى غم ها اياغ عسكرى
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

اى نخل رياض علوى برگ و برت سوخت
از آتش بيداد ز پا تا به سرت سوخت
اى يازدهم اختر پر نور ولايت
خورشيد ز هجر رخ همچون قمرت سوخت
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

شيعيان بر سر زنيد، شد عزاي ديگري
کشته ي زهر جفا شد امام عسکري
از جفاي معتمد، پر زخون دل ها شده
در عزاي عسکري، سامره غوغا شده
شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد

دریافت پنل

امشب که زمين و آسمان مي گريد
از ماتم عسکري جهان مي گريد
جا دارد اگر شيعه خون گريه کند
چون مهدي صاحب الزمان مي گريد
سالروز پرپر شدن يازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، تسليت باد

دریافت پنل