پیام های مناسبتی در مورد کتابخوانی

پیام های مناسبتی در مورد کتابخوانی

کيفيت زندگي شما را دو چيز تعيين مي کند :
کتابهايي که مي خوانيد و انسانهايي که ملاقات مي کنيد.
مك لوهان

کتاب و کتابخوانی

كتاب، جام جهان نما است.ويكتور هوگو

دریافت پنل

کتاب، سکوي تعالي ادراک آدمي است.

دریافت پنل

كتاب خوب در حكم دوست خوب است.روسن پير

دریافت پنل

بهترين دوست من كسي است كه كتابهايي را به من هديه كند كه تا به حال نخوانده باشم.لينكلن

دریافت پنل

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد روح بشر پرورش نمي يابد.پلوتارك

دریافت پنل

کتاب، تنها رفيقي است که تو را با آنچه که هستي و در هر زمان مي پذيرد.

دریافت پنل

گوهر علم در گران بهاترين صدف تاريخ، يعني کتاب جاي گرفته است.

دریافت پنل

کتاب، معلمي دلسوز است که در فضاي انديشه ها بال مي گشايد.

دریافت پنل

کتاب، هوايي است که نفس کشيدن را فراهم مي کند.

دریافت پنل

اگر يکي از مشتاقان کتاب هستيد، بزرگ ترين خوش بختي جهان را داريد. ژول کارداتي

دریافت پنل

کسي که کتابي دست بگيرد، درياي پاکي را روبه روي چشمان فهيم خود به تماشا گذاشته است.

دریافت پنل

کتاب، بهترين گوينده و سخن ران است. امام علي عليه السلام

دریافت پنل

کيفيت زندگي شما را دو چيز تعيين مي کند : کتابهايي که مي خوانيد و انسانهايي که ملاقات مي کنيد. مك لوهان

دریافت پنل

کتاب، پرنده اي ست که روح را به ابديت پيوند مي زند و خورشيد را به آسمان تنهايي مان مي کشاند تا در اين خلوت، گرم زندگي و هيجان بمانيم.

دریافت پنل

خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دسترسي دارد، يا كتاب هاي خوب و يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.ويكتور هوگو

دریافت پنل

كتاب بايد تبري براي درهم شكستن درياي منجمد وجودمان باشد.فرانتس كافكا

دریافت پنل

كتابهاي بد، سم روح اند و ذهن را نابود مي كنند.آرتور شوپنهاور

دریافت پنل

اتاق بدون كتاب همچون بدن بدون روح است.سيسرو

دریافت پنل

كتاب، سفينه اي است كه اقيانوس بيكران زمان را درمي نوردد.فرانسيس بيكن

دریافت پنل

خواندن كتابهاي خوب، [ در حكم ] مكالمه با انسانهاي شرافتمند گذشته است.دكارت

دریافت پنل

ستون تمدن، كتاب و مطبوعات است.پلو تارك

دریافت پنل

راستگوترين، بي توقع ترين، مفيدترين و هميشگي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است.مارك تواين

دریافت پنل

من هيچ غمي نداشته ام كه خواندن يك صفحه كتاب آن را از بين نبرده باشد.منتسكيو

دریافت پنل

كتابهاي مفيد، آنهايي هستند كه خواننده را تشويق به تكميل آن كنند.فرانسوا ولتر

دریافت پنل

برگهاي كتاب به منزله بالهايي هستند كه روح ما را به جهان روشنايي پرواز مي دهند.فرانسوا ولتر

دریافت پنل

مطالعه كتاب يعني تبديل ساعت هاي ملالت بار به ساعت هاي لذت بخش.شارل دو مونتسكيو

دریافت پنل

به جاي آنكه چندين كتاب بخواني، كتابهاي خوب را چندين بار بخوان.سنكا

دریافت پنل

هر چه بيشتر كتاب بخوانيد، بيشتر از زندگي حقيقي برخوردار خواهيد شد.فرانسوا ولتر

دریافت پنل

بهترين كتاب آن است كه انسان را به انديشه وادارد، وگرنه به درد پاره كردن هم نمي خورد.الفبس

دریافت پنل

كتاب، ركن بزرگ نيك بختي انسان است.فردريك كبير

دریافت پنل

يك كتاب خوب، خون حيات بخش و ارزشمند روح هنرمند است.ميلتون

دریافت پنل

كتاب راستين همان است كه پا به تنهايي ما مي گذارد.كريستين بوبن

دریافت پنل

چشم داشتي كه بايد از يك كتاب داشت، اين است كه شفاف باشد و نور را بازتاباند.كريستين بوبن

دریافت پنل

كتاب خريدن، بايد يكي از مخارج اصلي خانواده محسوب بشود. مقام معظم رهبري

دریافت پنل

کتاب يک غذاست؛ يک غذاى روح است؛ يک نوشيدنى روح است و چنانچه مقوّى باشد، روح را تقويت مى‌کند. مقام معظم رهبري

دریافت پنل

شرط مطالعه كتاب خوب، نخواندن كتاب بد است؛ زيرا زندگي كوتاه است و فرصت و توان محدود.آرتور شوپنهاور

دریافت پنل

مطالعه، انديشيدن با ذهن ديگري است.آرتور شوپنهاور

دریافت پنل

کتابي که مي خواني، نبايد به جاي تو فکر کند، بلکه بايد تو را به انديشيدن وادارد. جيمز مک واش

دریافت پنل

هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. ساموئل اسمايلز

دریافت پنل

هيچ گاه کتابي را تنها به اين دليل که شروعش کرده اي، به پايان مبر. جان ويتراسپون

دریافت پنل

تو در يک شب اين کتاب را مي خواني و من موي خود را براي نوشتن آن سپيد کرده ام. سوئه

دریافت پنل

اگر کتابي ارزش خواندن را داشته باشد، پس ارزش خريدن هم دارد. دوژن راسکن

دریافت پنل

کتاب، بزرگ ترين اختراع بشر است. ويليام شکسپير

دریافت پنل

دانش خود را بنويس و آن را در ميان برادرانت منتشر ساز. امام صادق عليه السلام

دریافت پنل

کتاب، بوستان دانشمندان است. امام علي عليه السلام

دریافت پنل

برخي كتب را بايد چشيد، برخي ديگر را بايد بلعيد و تعداد محدودي را هم بايد جويد و هضم كرد.فرانسيس بيكن

دریافت پنل

کتاب، رسولي ست که زندگي را در دستانت به تماشا مي گذارد تا لحظه هاي تنهايي ات را با خويش خلوت کني و دل به معبود بسپاري.

دریافت پنل

انس باکتاب، چيز بسيار با ارزشي است و من خواهش مي کنم که همه و همه باکتاب انس پيدا کنند. مقام معظم رهبري

دریافت پنل