پیام های مناسبتی روز عرفه

پیام های مناسبتی روز عرفه

روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب
از غبار عصيان و روز خدا و خدايي شدن است.

روز عرفه

سلام بر عرفه که جانمان را به رايحه و خنکاي نسيم نوازش مي دهد.

دریافت پنل

می خواهم در ابری ترین لحظه ها فریاد بزنم و از باران عرفه سیراب شوم

دریافت پنل

روز عرفه، روز رسيدن به غايت آمال عارفان و روز همجواري با عرش الهي است.

دریافت پنل

روز عرفه، روز بريدن از خاک و پيوند با افلاک و روز توسل به مقام ربوبيت حضرت حق است.

دریافت پنل

روز عرفه، روز اشک و ناله، روز حسين و حسيني شدن و روز شکستن بت هاي درون است.

دریافت پنل

عرفه روزي است كه خدا درهاي مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روي بندگان خود آنان مي گشايد.

دریافت پنل

عرفه، روز بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. عرفه، روزي است که نااميدي از درگاه خدا رخت برمي بندد.

دریافت پنل

آيا در رؤياهايتان، سبکبالي و لذت پرواز روح را احساس کرده ايد؟ عرفه، رؤيايي است که به حقيقت مي پيوندد.

دریافت پنل

در روز عرفه، به عرفان خالص خدايي بازمي گرديم و نگاه عاشقان را براي هميشه به آسمان بندگي پيوند مي زنيم.

دریافت پنل

در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه مي نشينيم، در روز عرفه که سجاده اي به وسعت هستي گسترده است.

دریافت پنل

روز عرفه، روز بي پيرايگي و آراستگي در عرفات خدا و روز زمزمه رازمندي هاي حسين و روز برخورد اشک و لبخند است.

دریافت پنل

دل در جوشش ناب عرفه، وضو مي گيرد و در صحراي تفتيده عرفات، جاري مي شود. آن جا که ايوان هزار نقش خداشناسي است.

دریافت پنل

روز عرفه، روزي است كه در‌هاي آسمان را براي پذيرش تضرع‌هاي عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر مي‌گشايند .

دریافت پنل

روز عرفه، روزي است كه حق تعالي بندگان خويش را به عبادت و اطاعت خود دعوت كرده و از آن سوي سفره جود خود را براي آنها گسترانيده است.

دریافت پنل

روز عرفه، روز رويش گلستان رحمت، روز نگين انگشتري ذي الحجه و روز دعا و استجابت دعا است.

دریافت پنل