پیام های مناسبتی شب یلدا

پیام های مناسبتی شب یلدا

روي گل شما به سرخي انار
شب شما به شيريني هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندي يلدا

شب یلدا

چند ساعت بيشتر به آخر پاييز نمونده، جوجه هاتو شمردي!؟

دریافت پنل

حتي طولاني ترين شب نيز به خورشيد مي رسد.

دریافت پنل

يلدا، تو که مى آيى، طعم گرم و صميمى گرد هم آمدن خانواده ها را دوباره مى توان حس کرد.

دریافت پنل

معاشران گره از زلف يار باز کنيد
شبى خوش است بدين قصه اش دراز کنيد

دریافت پنل

شاديتون 100 شب يلدا دلتون قد يه دريا توي اين شباي سرما يادتون هميشه با ما شب يلدا مبارک

دریافت پنل

شيرينىِ در کنار هم بودن لبخندهاى امشب، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ريختن بر مزار جدايى هاى فرداست.

دریافت پنل

امشب، ميوه سربسته حرف هايمان را روبه روى هم مى گذاريم تا طعم شيرين دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانيم.

دریافت پنل

ما منتظر صبح شب يلداييم
دستي به دعا تا فرج فرداييم
اللّهم عجل لوليك الفرج

دریافت پنل

همه شب هاي غم آبستن روز طرب است
يوسف روز ز چاه شب يلدا آيد
اللّهم عجل لوليك الفرج

دریافت پنل

يلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هايمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هايمان غبار مى گيرند.

دریافت پنل

تنها چند دقيقه ناقابل مى تواند از يک شب عادى، شب يلدا بسازد؛ ولى با هم بودن است که آن را نيک نام کرده و در تاريخ ماندگار شده است.

دریافت پنل

توي سرماي اين شب طولاني به فکر بي خانه مان هايي که چشم مي زنند زودتر صبح بشه هم هستي ؟

دریافت پنل

شب يلدا، «شب عاشقان بي دل» آکنده از عطر مهرباني، سرشار از ترنّم عشق و لبريز از تبسّمِ آينده باد!

دریافت پنل

يلدا، تو که مى آيى، بزرگ ترهاى شايد فراموش شده، دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

دریافت پنل

يلدا يعني يادمان باشد که زندگي آن قدر کوتاه است که يک دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت. يلدايتان مبارک

دریافت پنل

ميان دوستـــان افتاده اي تک
رخت هندونه ، زلفت عين پشمک
برايت مي زنم اينک پيامک
شب يلداي تو اي گل، مبارک

دریافت پنل

روي گل شما به سرخي انار
شب شما به شيريني هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندي يلدا

دریافت پنل

ميان دوستـــان افتاده اي تک
رخت هندونه، زلطف عين پشمک!
برايت مي زنم اينک پيامک
شب يلداي تو اي گل، مبارک!

دریافت پنل

روي شما مثل هندونه
خنده هاتون مثل قاچ هندونه
روزگارتون مثل پوست هندونه
جيبتونم پر تخم هندونه
يلداتون مبارک

دریافت پنل

روي گل شما به سرخي انار
شب شما به شيريني هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندي يلدا
شب يلدا مبارک

دریافت پنل

بيا اي دل کمي وارونه گرديم
براي هم بيا ديوونه گرديم
شب يلدا شده نزديک اي دوست
براي هم بيا هندونه گرديم
شب يلدا مبارک

دریافت پنل

چون تير رها گشتـه ز چلّـه شده ايم!
مهمان شمــا در شب چلّـه شده ايم!
از برکت ايـن سفــره ي الــوان شما
تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ايم!

دریافت پنل

يلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هايى که در چشم هايت مى درخشند، اى خواستنى ترينِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگيز آفتابى بهار، شيرين است.

دریافت پنل

شب يلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه، نثار کاسه هاى لبريز از شوق ما؛ شبى که داغى نگاه هاى زيباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گيرد و بالا مى رود.

دریافت پنل

شب يلدا يعني بهانه اي براي در کنار هم شاد بودن و زندگي يعني همين بهانه هاي کوچک گذرا. يلداتان مبارک و زندگيتان پر از بهانه هاي شاد باد.

دریافت پنل