پیام های مناسبتی روز پرستار

پیام های مناسبتی روز پرستار

اي لباس سپيد فرشتگان برتن!
قلب بر کف به عشق بيماران!
روز تو روز ياس سپيد
روز عشق و ايثار، روز اميد و نويد
ولادت حضرت زينب کبري و روز پرستار بر شما مبارکباد

روز پرستار

"پرستار، فرشته رحمت براي بيمار است. مقام معظم رهبري ولادت حضرت زينب کبري و روز پرستار بر شما مبارکباد"

دریافت پنل

روز پرستار، روز جاري عاطفه ها، روز درخشيدن ايمان در قلب هاي مهربان، روز افتخار انسان به انسانيّت گرامي باد.

دریافت پنل

روز ميلاد دُرّ درخشان مهر و عاطفه، پرستار زخم هاي به خون نشسته صحنه کربلا و روز پرستار مبارک باد.

دریافت پنل

"پرستاري،‌ سايه سفيد محبت است در کالبد دلسوزان پاکدل
ولادت حضرت زينب کبري و روز پرستار بر شما مبارکباد"

دریافت پنل

"اي لباس سپيد فرشتگان برتن! قلب بر کف به عشق بيماران! روز تو روز ياس سپيد روز عشق و ايثار، روز اميد و نويد ولادت حضرت زينب کبري و روز پرستار بر شما مبارکباد"

دریافت پنل

روز ميلاد بانوي بزرگ اسلام، پرستار تمام نيکي ها، پرستار تن رنجور ولايت، پرستار ارزش هاي مقدس عاشورا، زينب کبري(س) بر همه
پرستاران و پيروانش مبارک باد.

دریافت پنل

کسي که وقت سحر سخت کوش و بيدار است
فرشته ايست که نام خوشش پرستار است
سلامتي وجودش بخواهم از يزدان
يقين که حافظ او، ذات پاک دادار است
روز پرستار مبارک باد

دریافت پنل

روز ميلاد زينب کبري(س)، پرستار همه عاطفه ها و همه ستاره هاي درخشان ايمان و عفّت و پرستار همه ارزش هاي زخم ديده در تاريخ
شيعه بر همه پرستاران و مناديان انسانيّت و ايمان مبارک باد

دریافت پنل

"اي پرستار! تو، پيام آور اميدي که مجاهدت شب زنده دارانِ راه عشق در شفابخشي دستانت تجلّي پيدا مي کند
ولادت حضرت زينب کبري و روز پرستار بر شما مبارکباد"

دریافت پنل