پیام های مناسبتی شب آرزوها

پیام های مناسبتی شب آرزوها

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار،
پر شوداز لحظه هاي ماندگار،
زندگيت خالي از اندوه و غم،
لحظه هاي شادماني بي شمار.

شب آرزوها

خدايا آن کس که امشب صادقانه يادم مي کند، هر لحظه عاشقانه يادش کن

دریافت پنل

خداوندا! آرزويم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگي و جلالي که داري برآورده اش کن.

دریافت پنل

امشب بزرگي‌ات مي‌شود آرزوهايت، ليله‌الرغائب است، مراقب آرزوهايت باش . التماس دعا

دریافت پنل

شب آرزوهاست، آرزو ميکنم به تمام آرزوهايت برسي اگه تو اين شب دلت شکست يادي از ما هم بکن.

دریافت پنل

اميدوارم در اولين شب جمعه ماه رجب، ليلة الرغائب (شب آرزوها)، تک تک آرزو هاي کوچيک و بزرگتون تيک بخوره.

دریافت پنل

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است. از کف ندهيمش…آرزوهايت برآورده باد محتاجم به آرزويي نيک

دریافت پنل

در آساني ها خدا را بخوان تا در سختي ها صدايت برايش نا آشنا نباشد. شب آرزوها را قدر بدانيم. التماس دعا

دریافت پنل

خدايا! ما اگر بد کنيم، تو را بنده هاي خوب بسيار است، تو اگر مدارا نکني ما را خداي ديگر کجاست ؟ شب آرزوهاست ، التماس دعا

دریافت پنل

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه هاي ماندگار، زندگيت خالي از اندوه و غم، لحظه هاي شادماني بي شمار.

دریافت پنل

بياييد تو شب آرزوها از خدا بخواهيم نيمه شعبان امسال را با حجه بن الحسن جشن بگيريم . اللهم عجل لوليک الفرج

دریافت پنل

الهي! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون داني که بنده به چه محتاج است. ليله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بي نصيب از دعا نکنيد.

دریافت پنل

اين الرجبييون….؟؟
شماره معکوس براي ليلة الرغائب شروع شده
شبي که دلها براي رسيدنش لحظه شماري کردند....

دریافت پنل

گشته شب آرزوي ما يا الله
گوييم دعا و درد دل يا الله
ليکن تمام خواسته ما اينست
عجل لوليک الفرج يا الله

دریافت پنل

ليله الرغائب شده يا رب دل ما
افتاده به دامان کرامات شما
تنها آرزوي ما به اين شب گشته
ربي قسمتم کن حرم کرب و بلا

دریافت پنل

ما در شب اميد دعا نذار بوديم
هنگام دعا ، ناله غمبار بگوييم
امشب که همه در پي آمال خود هستند
ما تذکره کرب و بلا ز يار جوييم

دریافت پنل

شب اميد و دعا و گريه و حال نذار
يک خرمن اشک حزن و يک ناله زار
يک چشم براي دوري کرب و بلا گريه کند
يک چشم براي انتظار و انتظار

دریافت پنل

اي دوست خريدار وفايت هستم
شرمنده اين لطف و صفايت هستم
آن لحظه که قلبت به خدا نزديک است
يادآر که محتاج دعايت هستم

دریافت پنل

امشب که بلرزيد دل و بغض و صدايت
آرام روان گشت دلت سوي خدايت
رفتي به در خانه ي آن قاضي حاجات
ياد آر مرا ملتمس لطف و دعايت

دریافت پنل

يا الهي گشته امشب محفل عشق و دعا
ما بگوييم آرزوها را به درگاه شما
آرزوي اين حقير امشب فقط يک واژه است
کربلا و کربلا و کربلا و کربلا

دریافت پنل

چه نالم ؟ چه گويم به تو در شب آرزو
که نزدت ندارد دگر اين حقير آبرو
فقط يک کلام: جان مهدي سلامت بود
که هرگز ندارم جز اين آرزو

دریافت پنل

امشب که بلرزيد دل و بغض و صدايت
آرام روان گشت دلت سوي خدايت
رفتي به در خانه ي آن قاضي حاجات
ياد آر مرا ملتمس لطف و دعايت

دریافت پنل

ليله الرغائب شده دل زار و مزاراست
اشک دل و نجواي شب بنده خوار است
ما هيچ نخواهيم به جز دو طلب نيک
يک : ديدن کربلا و دو: حضرت يار است

دریافت پنل

آرزو دارم : خورشيد رهايت نکند ، غم صدايت نکند ، ظلمت شام سياهت نکند و تو را از دل آنکس که تنش در تن توست ، حضرت دوست ، جدايت نکند !

دریافت پنل

شب آرزوهاست، خدايا به حق اين شب عزيز همه را به آرزوهايشان برسان !
خدايا ما را آن ده که آن به !
خدايا شيريني بخشش و محبت را به ما بچشان !

دریافت پنل

امشب از هر کجاي اين دنياي بزرگ که در بزني، صاحبخانه براي استقبال مي آيد با طبقي از آرزوهايي که مي خواهي، پس از بزرگ، چيزهاي کوچک نخواهيم.

دریافت پنل

امشب آرزوهاتو رو بال فرشته ها بنويس و تا رسيدنشون به آسمون دعا کن صداي اجابت که به دلت رسيد منو فراموش نکن با آرزوي رسيدن به آرزوهاي قشنگتان .

دریافت پنل

خدايا! آرزو مي کنم آنچه را آرزو کنم که تو دوست داري و آن آرزو را اجابت نمايي که نيک فرجامم نمايد.ليله الرغائب شب آرزوهاست براي اجابت آرزوهاي هم آرزو کنيم .

دریافت پنل

سحرگاهان که شبنم آيتي از پاکي دل را،
به گل هاي بهاري هديه مي بخشيد؛
به آن محراب پاک درگه حق آرزو کردم:
برايت خوب بودن، خوب ديدن، خوب ماندن را
التماس دعا

دریافت پنل

امشب كه بين خلق ، ليل الرغائب است
داني چه چيز آرزوى قلب صاحب است
اي كاش روز جمعه كه از راه ميرسد
ديگر كسي نگويد ارباب غائب است
اللهم عجل لوليک الفرج

دریافت پنل