پیام های مناسبتی روز طبیعت

پیام های مناسبتی روز طبیعت

طبيعت، پلکي از خوش رنگيِ آيينه ماست! !
همان آيينه اي که انعکاسِ زندگي هاست

روز طبیعت

"بياييد به شکرانه زندگي و به خاطر تماشا، طبيعت را دوست داشته باشيم؛ به پرواز آبي پرنده ها، به طنازي شکوفه هاي گيلاس، به رقص پروانه ها، به شادابي گل ها و به آرامش ماهي ها احترام بگذاريم."

دریافت پنل

"اي کاش همه ما با طبيعت دوست بوديم؛ آن قدر صميمي که مي توانستيم بدونِ کارت دعوت، در جشن طبيعت شرکت کنيم."

دریافت پنل

اي کاش همه ما با طبيعت مهربان بوديم!

دریافت پنل

"طبيعت، هم خون من و توست. تو از شانه هاي سبز او برخاسته اي. بايد شکرگزار لحظه هايي بود که در جوار نفس هاي او، از صلح و آرامش سرشار مي شويم و همه زمختي هاي روزمره را تاب مي آوريم."

دریافت پنل

غنچه هاي رنگارنگ بهار، سلام هاي خداوندند که روي لبخندهاي زمين، باز مي شوند.

دریافت پنل

هر شکوفه، جلوه معطر طبيعت است.

دریافت پنل

بهار، زيباترين کلام عاشقانه خداوند است.

دریافت پنل

"به دريا بنگرم دريا ته بينم به صحرا بنگرم صحرا ته بينم به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته بينم"

دریافت پنل

"شکفته باش جهان را شکفته گر خواهي که بر گشاده‌دلان چرخ روي خندان است"

دریافت پنل

سلام من به آن گلي که صبح‌دم به بوسه نسيم و دست پرحرارت هوا در آرزوي زيستن، به خنده باز مي‌شود.

دریافت پنل

"بايد برويم تا عطر زندگي را، تپش هستي را از نزديک بشنويم و در عرصه با اهميتي از سبز، بار ديگر متولد شويم؛ چونان درختان."

دریافت پنل

پايين صفحه سيزدهم تقويم بايد بنويسند که: «چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد».

دریافت پنل