پیام های مناسبتی روز مادر

پیام های مناسبتی روز مادر

بي محبت مادر
در دلم صفايي نيست
از بهار در قلبم
هيچ رد پايي نيست
مادر عزيزم روزت مبارک

روز مادر

آسماني پر از ستاره، دشتي پر از گل، تقديم به آني که بهشت زير پايش جا دارد به مادرم که مهرش تا ابد در دلم جاي دارد. مادر عزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

مادرم، خواستم خوشبوترين گل دنيا را برايت هديه بياورم، اما ديدم تو خوشبوترين گل دنيا هستي.
مادرم،اي عزيز تر از جانم، روزت مبارک

دریافت پنل

اي مادر عزيز که جانم فداي تو
قربان مهرباني و لطف و صفاي تو
روزت مبارک مادر جان

دریافت پنل

بي محبت مادر
در دلم صفايي نيست
از بهار در قلبم
هيچ رد پايي نيست
مادر عزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

تو بهترين گل، ميان شهر گلهايي
تو رنگ آفتابي،
شب که مي رسد، مثل ستاره،
گوئيا مهتابي
مادر خوبم، روزت مبارک

دریافت پنل

آسودگي از محن ندارد مادر
آسايش جان و تن ندارد مادر
دارد غم و اندوه جگر گوشه خويش
ورنه غم خويشتن ندارد مادر
مادرعزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

بي محبت مادر
يک قنات بي آبم
مثل راه بي مقصد
مثل عکس بي قابم
مادرم،اي عزيز تر از جانم، روزت مبارک

دریافت پنل

بي محبت مادر
از شکوفه ها دورم
يک کبوتر بي بال
يک چراغ بي نورم
مادرم،اي عزيز تر از جانم، روزت مبارک

دریافت پنل

بي محبتِ مادر
چون لبان بي لبخند
ساکتم و غمگينم
مثل بلبلي در بند
مادرم،اي عزيز تر از جانم، روزت مبارک

دریافت پنل

مادر خوبم : به تو سلام مي کنم، تا خانه عروجم با دعاي تو بنا شود و دلم در آسمان آبي مهرت رها شود. روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد

دریافت پنل

زيباترين واژه بر لبان آدمي واژه مادر است. زيباترين خطاب مادر جان است. مادر واژه ايست سرشار از اميد و عشق. واژه اي شيرين و مهربان که از ژرفاي جان بر مي آيد. مادر عزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

زيباترين واژه بر لبان آدمي واژه “مادر” است
“مادر” واژه ايست سرشار از اميد و عشق
واژه اي شيرين که از ژرفاي جان بر مي آيد
روزت مبارک مادر جان

دریافت پنل

در نگاه پر فروغت در آماقه سوکوتت تنها محبت را ميبينم مهر تو در زره زره ي وجودم رخنه کرده و حال به زيبا ترين و مقدس ترين واژه يعني مادر قسم مي خورم که دوستت دارم. مادر عزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

مادر اي لطيف ترين گل بوستان هستي ، تو شگفتي خلقتي، تو لبريز عظمتي ، تو را دوست دارم و مي ستايمت . دست بر دعا بر مي دارم و از خداي يگانه برايت برکت ، رحمت و عزت مي طلبم. مادر عزيزم روزت مبارک

دریافت پنل