پیام های مناسبتی عید مبعث

پیام های مناسبتی عید مبعث

بعثت، تجلي انوار الهي طلوع خورشيد درخشان خاتميت است.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

عید مبعث

امروز روز تکوين آيه‏هاي رسالت است. روز تجلّي رحمت الهي.
عيد پيامبري رسول خدا(ص) مبارک

دریافت پنل

عيد سعيد مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدايت و عدالت، مبارک باد.

دریافت پنل

معنويت و توجه به مبدأ آفرينش ميوه بعثت رسول‌الله است.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

بعثت، تجلي انوار الهي طلوع خورشيد درخشان خاتميت است.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

بعثت حضرت محمد (ص)، تفسير چگونه زيستن براي انسان است.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

بعثت، انفجار نور درخشان الهى، در ظلمات جهل و خرافات بود.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

به امر رب خود لبيک گوييم
به همراه ملائک جمله گوييم
سلام و رحمت حق بر محمد
اللهم صل علي محمد

دریافت پنل

"از بعثت او جهان جوان شد
گيتى چو بهشت جاودان شد
اين عيد به اهل دين مبارک
بر جمله مسلمين مبارک"

دریافت پنل

بعثت، انقلاب بزرگ بر ضد جهل، گمراهى، فساد و تباهي است.
مبعث، پيام‌آور عدالت و کرامت انساني است.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

اميد آن که لياقت رحمتي از الطاف رحمة للعالمين را داشته باشيم و اين روز را به يادش گناه نکنيم
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

تويي هم مصطفي و هم محمد تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد يقيني تو عين رحمه للعالميني
عيد مبعث مبارک باد

دریافت پنل

بعثت، اميد انسان به فردايي روشن است.
بعثت، نشانه مهرورزي خدا با خاکيان و باران رحمت بي‌‌حد او بر زمينيان است.
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

رفته خود از عرش تا به فرش سراسر
زير فلک سايه لواي محمد(ص)
نوري(سيّاره) يافت راه هدايت
تا که شدش عشق رهنماي محمد(ص)
عيد مبعث مبارک

دریافت پنل

ماه فرو ماند از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را کمال و منزلتي نيست
در نظر قدر با کمال محمّد
بعثت پيامبر اکرم(ص) مبارک باد

دریافت پنل

نور عترت آمد از آيينه ام
کيست در غار حراي سينه ام
رگ رگم پيغام احمد مي دهد
سينه ام بوي محمد مي دهد
عيد مبعث مبارک باد

دریافت پنل