پیام های مناسبتی روز جمهوری اسلامی

پیام های مناسبتی روز جمهوری اسلامی

جاده دوازده فروردين،
شروع رسيدن به خوبي‌هاست..

روز جمهوری اسلامی

روز جمهوري اسلامي؛ يعني اطاعت مردم از ولي فقيه.

دریافت پنل

دوازده فروردين، مُهر تاييدي بود بر مردم‌سالاري ديني.

دریافت پنل

بهار حکومت جمهوري اسلامي در بهار 58 رقم زده شد.

دریافت پنل

دوازده فروردين روز احقاق حق، روزي پيروزي دين است.

دریافت پنل

روز جمهوري اسلامي، روز آغاز حکومت ديني به انتخاب مردم است.

دریافت پنل

روز جمهوري اسلامي؛ يعني حضور همه‌جانبه مردم زير سايه اسلام.

دریافت پنل

دوازده فروردين روز بلوغ فکري و سياسي اين امت، در سايه اسلام بود.

دریافت پنل

پيروزي جمهوري اسلامي، پيروزي انديشه «سياست توأم با ديانت» است.

دریافت پنل

روز جمهوري اسلامي، آغازي است براي اجراي فرمان‌هاي اسلامي و عمل به آن.

دریافت پنل

روز جمهوري اسلامي، اولين قدم در راه تحقق حکومت اسلامي امام زمان(عج) است.

دریافت پنل

رأي «آري» ملت به جمهوري اسلامي، پاسخ بلند «نه» به نيرنگ استعمار جهاني بود.

دریافت پنل

دوازده فروردين، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ايران، مبارک باد!

دریافت پنل

امروز، روز خداست در کنار مردم، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوري که توأم با «اسلامي» است.

دریافت پنل

دوازدهم فروردين ماه 1358، روز بروز شخصيت حقيقى مردم ايران و روز تثبيت انقلاب اسلامى است.

دریافت پنل

روز جمهورى اسلامى، نويدبخش رهايى کبوتران سپيد بال آزادى بر فراز آسمان آبى يکدلى و اتحاد ايرانى است.

دریافت پنل

همه مردم در 12 فروردين 58، با انتخاب کلمه «آري» به جاي «نه»، خواستار بهار جاودانه «ولايت» بودند.

دریافت پنل

12 فروردين، روز به ثمرنشستن خون شهيدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفين گرامى باد.

دریافت پنل

جمهوري اسلامي، تبلور اتحاد و ايمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ايستادگي، روز آفتابي استقلال، مبارک باد!

دریافت پنل

بوي عيد، بوي آزادي، بوي پرواز، بوي رهايي، بوي بهار استقلال و بوي شکوفه هاي آزادي، تمام جانمان را پر کرده است.

دریافت پنل

دوازده فروردين بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نويدبخش تجلي حق و حاکميت نظام اسلامي است.

دریافت پنل

در 12 فروردين 58، دست هاي سبز، برگه هاي سبز را در صندوق تاريخ ريختند و آرزوي ديرينه محرومين، رنگ حقيقت گرفت.

دریافت پنل

دوازدهم فروردين را زير باراني از يکپارچگي و اتحاد، قدم مي زنيم و سربلندي وطن را بر فراز رنگين کمان آزادي، به جشن مي نشينيم.

دریافت پنل

يادش به خير دوازدهم فروردين 58؛ بهارى که دامان سپيد و پرشکوفه اش، خوش ترين خاطره اى است که براى مان به جاى ماند.

دریافت پنل

شکفتن گل ايمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گيريم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هايى از جنس اراده و خودباورى مى پوييم.

دریافت پنل

دوازده فروردين يکي از ايام الله بود، روزي مبارک و مقدس که دهاني به وسعت ايران با فريادي رعدآسا و پرطنين جمهوري اسلامي را آري گفت.

دریافت پنل

دوازده فروردين عصاره يک تاريخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ها، آرمان‌ها، اسلام‌خواهي‌ها، حق‌پرستي‌ها و باطل‌ستيزي‌هاست.

دریافت پنل

دوازدهمين روز بهار، مژده سرزميني مستقل است براي مردماني انديشمند و بزرگ؛ مردماني که در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست يکديگر، تنها به استقلال وطن مي انديشند.

دریافت پنل

روز نو، نوروز، زندگي نو، هواي نو، رويش و بالندگي تا بي نهايت؛ چقدر لذت دارد نفس کشيدن در بهاري از شکوفه هاي رهايي! مبارک باد اين عيد در عيد بر همه ايرانيان و همه آزادمردان.

دریافت پنل