پیام های مناسبتی هفته دفاع مقدس

پیام های مناسبتی هفته دفاع مقدس

عشق يعني يک استخوان و يک پلاک
سالهاي سال تنهاي تنها زير خاک . . .
هفته دفاع مقدس گرامي باد

هفته دفاع مقدس

اي دوست به حنجر شهيدان صلوات
بر قامت بي سر شهيدان صلوات
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

آري خروش جاري اروند باقيست
اين جاده، اين پوتين، اين سربند باقيست
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

محکمه خون شهداء محکمه عدليست که ما را در آن به محاکمه مي کشند.. ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

بايد بهشتي وار در راه خدا رفت
اين گونه در راه حسين سر جدا رفت
بايد چو چمران رفت تا اوج رهايي
در باغ آتش سوختن همچون رجايي
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

اي شهيدان ، عشق مديون شماست
هرچه ما داريم از خون شماست
اي شقايق ها و اي آلاله ها
ديدگانم دشت مفتون شماست
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

اي روشناي خانه اميد، اي شهيد
اي معني حماسه جاويد، اي شهيد
چشم ستارگان فلک از تو روشن است
اي برتر از سراچه خورشيد اي شهيد
ياد شهيدان دفاع مقدس گرامي باد

دریافت پنل

گل اشکم شبي وا ميشد اي کاش
همه دردم مداوا ميشد اي کاش
به هر کس قسمتي دادي خدايا
شهادت قسمت ما ميشد اي کاش
ياد و خاطره شهيدان گرامي با

دریافت پنل

کبوتر و دو پلاک و دو ساک خالي تو
دلم دوباره گرفته زبي‌خيالي تو
تو التماس نگاه کدام پنجره‌اي
که نقش بسته نگاهم به طرح قالي تو
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

اي روشناي خانه اميد، اي شهيد
اي معني حماسه جاويد، اي شهيد
چشم ستارگان فلک از تو روشن است
اي برتر از سراچه خورشيد اي شهيد
ياد شهيدان دفاع مقدس گرامي باد

دریافت پنل

خوشا آنان که با عزت ز گيتي
بساط خويش برچيدند و رفتند
ز کالاهاي اين آشفته بازار
شهادت را پسنديدند و رفتند
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

شهيدان از مي توحيد مستند
شهيدان سرخوش از جام الستند
نمردند و نمي ميرند هرگز
شهيدان زنده ي جاويد هستند
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل

خوشا آنان که جانان مي شناسند
طريق عشق و ايمان مي شناسند
بسي گفتيم و گفتند از شهيدان
شهيدان را شهيدان مي شناسند
ياد و خاطره شهيدان گرامي باد

دریافت پنل