پیام های مناسبتی  شب قدر

پیام های مناسبتی شب قدر

مبادا ليلة القدرت سر آيد
گنه بر ناله ام افزونتر آيد
مبادا ماه تو پايان پذيرد
ولي اين بنده ات سامان نگيرد

شب قدر

خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي و سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

دریافت پنل

شب قدر است و من قدري ندارم
چه سازم توشه ي قبري ندارم

دریافت پنل

گويند کريم است و گنه مي بخشد
گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

دریافت پنل

مارا به دعا کاش فراموش نسازند
رندان سحر خيز که صاحب نفسانند

دریافت پنل

الهي آن شب که همه قرآن به سر مي کنند ما را توفيق بده قرآن را به دل کنيم.

دریافت پنل

شب قدر است و من قدري ندارم
چه سازم توشه قبري ندارم

دریافت پنل

خدايا قدر ما را به قدر مولاعلي(ع) نزديک فرما.

دریافت پنل

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

دریافت پنل

شب قدر، طلايه دار فلاح و رستگاري عارفان عاشق و عاشقان بيدل در بين شبهاي سال است.

دریافت پنل

شب قدر، لاله‌اي شکفته در کوير شب‌هاي عادي سال است.

دریافت پنل

شب قدر، گشاينده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

دریافت پنل

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن مي‌رساند.

دریافت پنل

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

دریافت پنل

تقديري سراسر خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي، سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

دریافت پنل

شب قدر، سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجيل در فرج مولايمان دعا کنيم.

دریافت پنل

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم مي‌کند.

دریافت پنل

شب قدر، بزرگ‌ترين ميدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خيرات است.

دریافت پنل

شب قدر، بهترين گاه آرايش صحيفه دل مؤمنان به زيور ذکر خداست.

دریافت پنل

شب قدر، وقت شناخت قدر خويش است.

دریافت پنل

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

دریافت پنل

شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

دریافت پنل

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان مؤمنان به غيب نجوا مي كند.

دریافت پنل

شب قدر، حاوي نهر نوري است كه در زلال پر بركت آن جان مؤمنان از گناه تطهير مي شود.

دریافت پنل

شب قدر، شبي است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را يك شبه طي مي كند.

دریافت پنل

شب قدر، شب حضور روح و ملايك در محضر امام زمان (عج) است.

دریافت پنل

شب قدر، آبستن سپيده فلاح و رستگاري انسانهاي دل سپرده به مهر مهربانترين مهربانان است.

دریافت پنل

شب قدر، فصل نزول انوار رحماني بر بوستان جانهاي روحاني است.

دریافت پنل

تشنه ام اين رمضان تشنه تر از هر رمضاني
شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني
ليله القدر عزيزي است بيا دل بتکانيم
سهم ما چيست از اين روز همين خانه تکاني

دریافت پنل

مبادا ليلة القدرت سر آيد
گنه بر ناله ام افزونتر آيد
مبادا ماه تو پايان پذيرد
ولي اين بنده ات سامان نگيرد

دریافت پنل

امشب تمام آينه ها را صدا کنيد
گاه اجابت است رو به سوي خداکنيد
اي دوستان آبرودار در نزد حق
درنيمه شب قدرمرا هم دعا کنيد

دریافت پنل

ز مردم دل بکن ياد خدا کن
خدا را وقت تنهايي صدا کن
در آن حالت که اشکت مي چکد گرم
غنيمت دان و ما را هم دعا کن

دریافت پنل

يا رب ز تو امروز عطا مي طلبم
هشياري و بخشش خطا مي طلبم
مقبولي روزه و نماز و طاعات
از درگه لطفت به دعا مي طلبم

دریافت پنل

از عرش صداي ربنا مي آيد
آواي خوش خدا خدا مي آيد
فرياد که درهاي بهشت باز کنيد
مهمان خدا سوي خدا مي آيد

دریافت پنل

شبي است که «ليلة البراتش» خوانند:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند
چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

دریافت پنل

امشب ...
از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمين مي بارد ...
امشب چشمانم را با آب توبه مي شويم
و کلام قرآن در دهانم مي ريزم
تا خواب چشمانم را نيازآرد ...

دریافت پنل

شبي که بايد در عاشقي ثابت‌قدم بود. در طلب کوشيد و بيدار ماند و ديدار جست و احيا گرفت و به نيايش پرداخت و کار خير کرد و صالحات به جا آورد و به نيازمندان رسيد و دانايي طلبيد و به دانش‌آموزي پرداخت.

دریافت پنل

فرشته ها براي آزادي انسان ها از دستان شيطان و بخشش معاصي و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر نداي بنده خدا هستند. (اللهم لبيک) مرا دعا کنيد.

دریافت پنل