پیام های مناسبتی روز پدر

پیام های مناسبتی روز پدر

پدرم تو معبد نوازشات
سجده هاي شکرمو جا ميارم
غربت نگاه بارون زده امو
به طلوع دستاي تو ميسپارم
پدرعزيزم روزت مبارک

روز پدر

پدر اي وجودم از تو
قدرت و توان گرفته
اي که از دم نفسهات
هستي من جان گرفته
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

پدر اي که از تو جاري
خون زندگي تو رگهام
اي که از نور دو چشمت
نور زندگي به چشمام
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

کاش بدوني برکت دعاي تو
تکيه گاه آرزوهاي منه
بي تو هر فصل کتاب عمر من
به خزون زندگي رسيدنه
پدرعزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

پدرم تو معبد نوازشات
سجده هاي شکرمو جا ميارم
غربت نگاه بارون زده امو
به طلوع دستاي تو ميسپارم
پدرعزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

ميون ضريح دستات پدرم
تپشاي زندگي گل ميکنه
عمريه براي خوشبختي ما
سختي ها را تحمل ميکنه
پدرعزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

پدر دستات برام گهواره بودن
چشات مثل چراغ خــونه من
بجزء تو از همـــه دنيا بريدم
کسي رو مثل تو عاشق نديدم
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

ز گلشن هستي چو خدا دانه ي ما كاشت
بر ريشه ي ما آب،پدر مايه پدر بود
در باغ وجود آفت و نقصان وملالست
در دفع هم آرايه و پيرايه پدر بود
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

اي تکيه گاه محکم من، اي پدر جان
اي ابر بارنده ي مهر و لطف و احسان
اي نام زيبايت هميشه اعتبارم
خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

به يمن لطف تو بختم بلند خواهد شد
سرم به خاك رهت ارجمند خواهد شد
لبي كه زمزمه درد مي كند شب و روز
به يمن روي تو پر نوشخند خواهد شد
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

پدر اي چراغ خونه! مرد دريا، مرد بارون
با تو زندگي يه باغه، بي تو سرده مثل زندون
هر چي دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوها
هنوزم اگه نگيري، دستامو مي افتم از پا
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

چون سايه ي رب بر سر ما سايه پدر بود
برسايه ي رب در صحف همسايه پدر بود
ايزد چو بفرمود كه او رب صغير است
در دفتر عشق آيه و سرمايه پدر بود
پدرم روزت مبارک

دریافت پنل

اي پدر اي بهترين آهنگ زيباي غزل
اي پدر اي سرزمين پاي و عشق زحل
اي پدر اي مهربان سر افراز زندگي
نام جاويد تو ماند بر زمين و زندگي
پدرعزيزم روزت مبارک

دریافت پنل

توي اين روز عزيز ، توي اين لحظه هاي قشنگ
زيباترين کلمه اي که ميشه گفت يک ” دوستت دارم “
به همراه يک آسمان عشق و تمنا
تقديم به پدرعزيزم ، روزت مبارک

دریافت پنل