پیام های مناسبتی در مورد امتحان

پیام های مناسبتی در مورد امتحان

آزموني که در جواني داده اي،
نتيجه اش در پيري، آشکار خواهد شد. پابلو پيکاسو

آزمایش و امتحان

طبيعت، آزموني است که ما در قلب آن قرار گرفته ايم. کريستين بوبن

دریافت پنل

عشق و سختي بهترين وسيله ي آزمايش زندگي زناشويي است. ساموئل اسمايلز

دریافت پنل

آزموني که در جواني داده اي، نتيجه اش در پيري، آشکار خواهد شد. پابلو پيکاسو

دریافت پنل

بايد بدانيم که بزرگترين آزمون استقلال، همان حفظ خويشتن است. نيچه

دریافت پنل

بزرگترين آزمون گيرنده، خداست و کوچکترين آزمون دهنده، بندهي خدا. ويکتور هوگو

دریافت پنل

تا کسي شهامت و تندرستي را با خود نياورد به عرصه ي آزمايش پا نتواند گذاشت. والت ويتمن

دریافت پنل

آدمي را آزمودن به کردار بايد کرد نه به گفتار؛ چه بيشتر مردم، زشت کردار و نيکو گفتارند. فيثاغورث

دریافت پنل

آزمايش هاي ناکام نيز به همان اندازه ي آزمايش هاي کامياب، بخشي از فرآيند رشد هستند. شري کارتر اسکات

دریافت پنل

هر آنچه بشر آموخته، از طريق آزمايش و خطا بوده است. انسانها تنها از طريق اشتباه به حقيقت مي رسند. باك مينستر فولر

دریافت پنل

چون دوستي اختيار کردي، در حال خشم، وي را آزمايش کن؛ اگر با انصاف باشد، دوستي را شايد و اگر نه از وي دوري کن. لقمان

دریافت پنل

تنها سخنگوي جهان طبيعت، آزمايش است، پس بايد هميشه به تجربه پرداخت و هرکار را به هزار شکل آزمود. لئوناردو داوينچي

دریافت پنل

کمابيش همه انسانها در برابر ناملايمات پايداري مي کنند، اما اگر خواستيد منش کسي را آزمايش کنيد به او قدرت بدهيد. آبراهام لينکلن

دریافت پنل

جوان ماندن، آزمودن چيزهاي تازه است، نه غرغر کردن و گفتن همه ي چيزهايي که آدمها در زمان پيري مي گويند. ريچارد تمپلر

دریافت پنل

سختي ها و ناراحتي ها بهترين وسيله ي آزمايش زندگي زناشويي است، زيرا رنج و محنت، اخلاق حقيقي زن و مرد را آشکار مي سازد. ساموئل اسمايلز

دریافت پنل

پيشنهاد مي کنم در انجام آزمونهاي بحراني شک نکنيم. اين همان چيزي است که به ما مي گويد درست يا نادرست به پيش ميرويم و گام ديگر چيست. گوردون مور

دریافت پنل

هزار بار آزمايشي که در ساختن لامپ نتيجه نداد، هرگز برايم شکست به شمار نرفت. سرانجام، هزار و يکمين آزمايش، در کاميابي و روشنايي را به روي من گشود. توماس اديسون

دریافت پنل