پیام های مناسبتی وقف

پیام های مناسبتی در مورد آموزش و پرورش

بهترين زمان براي تربيت اراده، ايام جواني است.
((فيثاغورث))

آموزش و پرورش

آينده ي کودکان بسته به تربيت پدر و مادر است.
((ويکتور هوگو))

دریافت پنل

فرزندان ما همان گونه مي شوند که تربيت شده اند.
((ديل کارنگي))

دریافت پنل

خلاقيت باعث پرورش قدرت انطباق پذيري مي شود.
((جان ماکسول))

دریافت پنل

هر حکايت دلنشين و هر شعر زيبايي، سرشار از آموزش است.
((ژان پل))

دریافت پنل

اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه کسي پرورش مي داد؟
((ناپلئون بناپارت))

دریافت پنل

شما مي توانيد بالاتر از پرورش دهندگان خود قرار بگيريد.
((ريچارد تمپلر))

دریافت پنل

استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان.
((عنصرالمعالي))

دریافت پنل

بزرگترين کارخانه نابودي توانمنديها، آيين آموزشي نادرست است.
((اُرد بزرگ))

دریافت پنل

مشکلات ما را متوقف نمي کنند، بلکه به ما آموزش مي دهند.
((برايان تريسي))

دریافت پنل

« تکرار » نه تنها کسب دانش، بلکه نيز مادر يادگيري و تربيت است.
((ژان پل))

دریافت پنل

اساس آموزش و پرورش ساختن ماشين نيست، بلکه ساختن انسان است.
((کوني))

دریافت پنل

هيچ گاه اثرات خوب تعليم و تربيت مادرم را از دست نخواهم داد.
((توماس اديسون))

دریافت پنل

زنها اختراعهاي بزرگي نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.
((توماس اديسون))

دریافت پنل

هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است.
((ارسطو))

دریافت پنل

چرا از فرزنداني که خود آنها را قدر ناشناس پرورش داده و تربيت کرده ايم، گله منديم؟
((ديل کارنگي))

دریافت پنل

آموزش احمقها به همان اندازه بي نتيجه است که بخواهيم با صابون، ذغال را سفيد کنيم.
((کيتز))

دریافت پنل

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمي شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمي يابد.
((پلوتارخ))

دریافت پنل

وظيفه ي آموزش اين است که ذهن هاي خالي را به ذهن هاي باز تبديل کند نه ذهن هاي پر.
((مالکولم فوربس))

دریافت پنل

در طبيعت و اخلاق انسان هيچ ضعف و انحرافي نيست که با آموزش مناسب درست نشود.
((فرانسيس بيکن))

دریافت پنل

به دنيا نيامدن بهتر از آموزش نيافتن و نادان ماندن است؛ زيرا جهالت، ريشه ي همه بدبختي ها است.
((افلاطون))

دریافت پنل

نخستين وظيفه هر فرد آن است که استعدادهاي خود را پرورش دهد و از تواناييهاي خويش استفاده کند.
((گوته))

دریافت پنل

انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادي مي گردد، اما انسان دانا آن را در زير پاهاي خود پرورش مي دهد.
((جيمز اوپنهيم))

دریافت پنل

هدف بزرگ آموزش و پرورش بايد تربيت قواي ذهني باشد نه انباشتن مغز با دانسته ها و اندوخته هاي ديگر.
((تيرون ادواردز))

دریافت پنل

آدمي شاگردي است که درد و اندوه او را آموزش مي دهد و هيچ کس بدون احساس اين آموزگار قادر به شناسايي خود نيست.
((آلفرد دوموسه))

دریافت پنل

در تعليم و تربيت، ذهن به تدريج از تجربه هاي علمي به نظريه هاي عقلاني، تجربه معنوي و سپس به سوي خدا رهسپار مي شود.
((جبران خليل جبران))

دریافت پنل

فراموش نکنيم که حق شناسي نشانه اي از آموزش درست است. پس اگر از فرزندانمان توقع حق شناسي داريم، بايد آنها را حق شناس بار بياوريم.
((ديل کارنگي))

دریافت پنل