بلک لیست چیست؟ راهکار ارسال پیامک به لیست سیاه

بلک لیست چیست؟ راهکار ارسال پیامک به لیست سیاه

برای همه‌ی ما روزانه پیامک‌های تبلیغاتی فراوانی ارسال می‌شود که شاید برخی از آنها را جذاب بدانیم و خبرهای مهمی را از طریق آنها دریافت کنیم و همچنین ممکن است برخی از آنها را بسیار بی‌مصرف و آزاردهنده تلقی کنیم و بخواهیم از شرشان راحت شویم. این پیام‌های آزاردهنده اغلب در دو حالت باعث دلزدگی […]