ارسال پیامک انبوه از خط شخصی، سیم‌کارت یا موبایل

ارسال پیامک انبوه از خط شخصی

لطفا دقت کنید، هر حرفی معنی خاصی می‌دهد! احتمالا برای شما پیش آمده که بخواهید از سیم‌کارت شخصی خودتان که در موبایل‌تان قرار دارد پیامک انبوه بفرستید اما قبل از اقدام، ندایی در گوش‌تان زنگ خورده که آیا قانون اجازه انجام این کار را می‌دهد؟ و اگر پاسخ مثبت است چطور باید انجام شود؟ آیا […]